พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์
ผกก.ตชด.๓๓
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เรื่อง เลื่อกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

วันที่ 24 ม.ค.64 เวลา 12.30 น. พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด., พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ์ ผบก.ตชด.ภาค 3, พล.ต.ต.ธานี เกษจุโลม ผบก.กฝ.บช.ตชด., พล.ต.ต.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล ผบก.อก.บช.ตชด. พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม กก.ตชด.33 โดยมี พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 และกำลังพลในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ ณ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

http://www.bpp.go.th/
ผบช.ตชด.

612

bbpp

สมุดโทรศัพท์ บช.ตชด.


 

ตารางมอบหมายผู้รับผิดชอบตามนโยบาย ผบช.ตชด.
- ระดับ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน
- ระดับ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน

คำสั่ง ศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมาย กก.ตชด.33

คำสั่ง ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ กก.ตชด.33

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อม กก.ตชด.33

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สาหรับข้าราชการตารวจ
ต่อศาสนิกชนต่างๆ

ประกาศสืบจับและอัตราเงินสินบน ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมนูหลัก
 
 
 
 
 
 

 

On your site, your counter will look like:
AmazingCounters.com
at กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
เลขที่182 หมู่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร 053-012922
bh