พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์
ผกก.ตชด.๓๓
 

http://www.bpp.go.th/
ผบช.ตชด.

612

bbpp

สมุดโทรศัพท์ บช.ตชด.


ตารางมอบหมายผู้รับผิดชอบตามนโยบาย ผบช.ตชด.
- ระดับ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน
- ระดับ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน

คำสั่ง ศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมาย กก.ตชด.33

คำสั่ง ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ กก.ตชด.33

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อม กก.ตชด.33

เมนูหลัก
 
 
 
 
 
   

 

On your site, your counter will look like:
AmazingCounters.com
at กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
เลขที่182 หมู่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
bh