พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา
ผกก.ตชด.33

6

12

bbppสมุดโทรศัพท์ บช.ตชด.


 

เมนูหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 
On your site, your counter will look like:
 
 
AmazingCounters.com
 
at กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
เลขที่182 หมู่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร 0-5301-2925,0-5301-2927
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กก.ตชด.33
โทร. 0-5301-2923
bh