พ.ต.อ.โชคชัย ชูแสง
ผกก.ตชด.๓๓
 

http://www.bpp.go.th/
รรท.ผบช.ตชด.

612

bbpp

สมุดโทรศัพท์ บช.ตชด.


ประชุมทางไกล ตชด.

 

เมนูหลัก
 
 
 
 
 
 
   

 

On your site, your counter will look like:
AmazingCounters.com
at กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
เลขที่182 หมู่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร 0-5301-2925,0-5301-2927
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กก.ตชด.33
โทร. 0-5301-2923
bh